Home
Her türden emperyalist saldırganlığa karşı - Rojava'da (Kuzey Suriye'de Batı Kürdistan) kurtuluş yolunu ve demokratik inisiyatifi savun