Zurück
Stop izraelské imperialistické agresi proti palestinskému lidu! Za spravedlivé a demokratické řešení konfliktu v Palestině!