Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2014 / Nee tegen de imperialistische EU-politiek - Ja voor het internationalisme!

Nee tegen de imperialistische EU-politiek - Ja voor het internationalisme!

Verklaring van het Coördinatiecomité van ICOR-Europa over de Europese verkiezingen in mei 2014, 17 mei 2014

 

De verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2014 worden gehouden in een tijd van het afwentelen van de crisislasten van de diepste mondiale kapitalistische financiële en economische crisis. De uitbuiting van mens en natuur door het internationaal heersende financierskapitaal wordt geïntensiveerd. In tegenstelling tot alle propaganda van de heersers over een "Europa van vrede, welvaart en vrijheid", is de EU een imperialistische alliantie van staten en voert een regelrechte "sociale oorlog" tegen de werkenden en de volksmassa's. In alle EU-landen vindt een gigantische herverdeling van de rijkdom van onder naar boven plaats, door middel van zogenaamde "bezuinigingsprogramma's" - over de rug van de volksmassa's.  Een uitdrukking van de dictatuur van het kapitaal is de zogenaamde trojka (EU, ECB , IMF), die zonder rechtsgrond gehele landen van de EU in de ellende stort.

 Het resultaat is een miljoenvoudige ellende. Zo worden 24,8% van de mensen in de EU (124,5 miljoen) door armoede en sociale uitsluiting bedreigd (Eurostat, 12-05-2012), met een stijgende tendens: in 2008 waren het er nog 23,7%. "Indrukwekkend" zijn de aantallen van de officiële werkloosheid in de EU: 26,65 miljoen (10,9% in de EU en 12,1% in de eurozone) zijn op deze wijze slachtoffer van het kapitalisme. Schandalig is daarbij vooral de hoge jeugdwerkloosheid. Zo zitten alleen in Spanje 57,7% van de jongeren onder de 25 jaar zonder werk, in Griekenland zijn het er 54,8% en in de EU als geheel 5,6 miljoen - bijna een kwart van de jongeren in Europa wordt als "verloren generatie" afgestempeld.

 Daarnaast wordt de uitbuiting verscherpt door de systematische verslechtering van de loon- en arbeidsvoorwaarden en door een algemene aanval op de sociale verworvenheden, die de Europese arbeidersbeweging heeft bevochten. Met dezelfde energie bedrijft de EU een beleid van het in gevaar brengen van de menselijke levensvoorwaarden: zij geeft haar klimaatdoelstellingen op, ondersteunt nucleaire politiek en fracking - om de winsten van de monopolies te beschermen.

 Tegelijkertijd wordt in de EU een politiek van afbraak van democratische rechten en vrijheden gevoerd. Onder het mom van de strijd tegen het terrorisme ontwikkelt zich een EU-brede politie- en bewakingsstaat. De vluchtelingenpolitiek van de EU, die zich meer en meer concentreert op de gemilitariseerde vluchtelingbestrijding door Frontex/Eurosur, heeft intussen al tienduizenden slachtoffers geëist. De EU heeft de Middellandse Zee in een massagraf verandert!

 De EU ontwikkelt zich toenemend tot een militaire macht. Zo houdt bijvoorbeeld het Verdrag van Lissabon een verplichting in tot militaire opbouw (!) De voorbereiding van zogenaamde Euro-Battlegroups moeten de oorlogscapaciteit van de EU onderstrepen. In Oekraïne voert de imperialistische inmenging van de EU, de VS en ook Rusland in de strijd om invloedssferen tot acuut oorlogsgevaar.

 De tegen de werkenden en volksmassa's gerichte politiek heeft in de EU een enorm verzet uitgelokt. In veel landen ontwikkelden zich arbeiders- en volksstrijdbewegingen, ook over de grenzen heen, zoals de gelijktijdige algemene staking in diverse EU-landen op 14 november 2013. In Spanje demonstreerden in maart 2014 twee miljoen mensen "voor hun waardigheid!". Op 4 april demonstreerden 50 000 werkers in Brussel tegen de EU-politiek. Steeds weer komt het in verschillende landen zoals Griekenland tot algemene stakingen. In Bosnië-Herzegovina en Servië strijden arbeiders voor hun arbeidsplaatsen en voor betaling van hun lonen. Stukken snelweg en spoorwegen werden geblokkeerd om dictaten van de EU-concerns ongedaan te maken. Onder rode vlaggen werd de eis gesteld dat politici maar met het gemiddelde loon van € 420 rond moeten zien te komen. In veel landen versterkt zich het protest tegen de TTIP (vrijhandelsovereenkomst tussen EU en VS, met de geplande drastische verslechteringen van werk- en leefomstandigheden van 800 miljoen mensen.)

 Onze volledige solidariteit geldt dezer dagen de 24 staalarbeiders in Griekenland (Aspropirgos), die begin april in Athene werden veroordeeld voor hun heldhaftige negen maanden durende onafhankelijke staking tegen massaontslagen twee jaar geleden. Zij worden nu veroordeeld tot maximaal 23 maanden gevangenisstraf. Dit schandaalvonnis moet door de internationale solidariteit ongedaan worden gemaakt!

 Om de geweldige kracht van de arbeidersklasse en de volksmassa's als gevaar voor de heerschappij van het kapitaal te breken, ontvouwt in heel Europa de ergste reactie zich in al haar variëteiten: ultrareactionaire politiek, racistische en nationalistische propaganda. Fascistoïde en fascistische organisaties bedrijven - vaak door de staat ondersteund - hun wandaden. Het doel is om de arbeidersklasse en de volksmassa's te verdelen.

 ICOR Europa roept op:

 Protest en verzet tegen de reactionaire

EU-politiek: JA!

NEE tegen ultrareactionaire en fascistische partijen en organisaties!

  In de "Verklaring aan de arbeiders en de volksmassa's in de landen van Europa" (2e Continentale Conferentie van ICOR Europa, 23 juni 2013) staat: "In tegenstelling tot de reformisten en opportunisten van alle soorten, die de illusie van een sociaal, democratisch, vreedzaam en ecologisch Europa verspreiden, vertegenwoordigt de Europese Continentale Conferentie van ICOR de opvatting dat alle gevechten uiteindelijk alleen succesvol kunnen zijn met het revolutionaire perspectief van de overwinning van het op winst gerichte systeem van crisis, oorlog, fascisme en milieuvernietiging..."

 De schade die de moderne revisionisten hebben aangericht door hun verraad aan de socialistische idee, moet worden overwonnen. Reeds in 1915 had Lenin in een artikel "Over de leuze van de Verenigde Staten van Europa" opgemerkt dat "... de Verenigde Staten van Europa onder kapitalistische verhoudingen ofwel onmogelijk ofwel reactionair (zijn)." (Lenin , Keuze uit zijn werken, deel 2, p. 219)

 Bij de Europese verkiezingen stellen ook partijen van ICOR Europa zich kandidaat, zoals de MLPD (Duitsland) en BKP (Bulgarije) en andere revolutionaire partijen. Ze staan voor de weg van de arbeiders- en volksstrijd in Europa, voor de coördinatie van de strijd en voor een socialistisch perspectief.

 • Strijd tegen het Europa van de sociale verwoesting en afbraak van democratische rechten en vrijheden, van de oorlog en vernietiging van het milieu!

• Proletariërs aller landen, verenigt u!

• Proletariërs van alle landen en onderdrukte volkeren, verenigt u!

• Vooruit naar het socialisme - wereldwijd!

Download als PDF

____________________________________________________________________

 

ICOR - Internationale Coördinatie van revolutionaire partijen en organisaties - staat voor het gezamenlijke doel om de klassengevechten internationaal te coördineren en te revolutioneren en elkaar wederzijds te ondersteunen bij de opbouw van revolutionaire partijen. Aan het door crises geteisterde kapitalisme kan en moet een einde worden gemaakt en vervangen door een socialistische maatschappij. Dit lukt alleen als de revolutionaire en marxistisch-leninistische krachten aanzienlijk groeien en in de landen sterke partijen worden opgebouwd.

 

 

ICOR – International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations

- European Coordinating Committee -

PO Box 51140, 3007 GC Rotterdam, Netherlands

Email: coordinationeurope@yahoo.co.uk

Document Actions