Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2014 / Sosyalist Ekim Devriminin 100. Yıldönümü Üzerine

Sosyalist Ekim Devriminin 100. Yıldönümü Üzerine

2. İCOR Dünya Konferansı Kararı, 01 Nisan 2014

2017 yılında tüm dünyada sadece Rusya’yı değil, bilakis dünyayı değiştiren devrimin, Sosyalist Ekim Devriminin 100. yıldönümü anılacak. İnsanlık tarihinde ilk kez işçi sınıfı Lenin'in başkanlık ettiği Bolşevik Parti önderliğinde geri kalmış ve gaddar Çarlığı yıkarak devlet iktidarını fethetti.

Genç Sovyet iktidarı içteki karşı devrime ve 14 emperyalist gücün müdahalesine karşı üç yıllık iç savaşta kendi iktidarını korudu.

Ekim Devrimi sürecinde 30 Ekim 1922’de sosyalizmi başarılı bir şekilde inşa eden ve bütün insanlığın feneri haline gelen Sovyetler Birliği kuruldu. Bu bağlamda Sovyet halklarının önünde Çarlığın mirası olarak yoksul bir halka sahip geri kalmış bir ülkeyi inşa etme ağır görevi bulunuyordu. Bu halklar sosyalizmin inşasını yola soktular. Tarımın kollektifleştirilmesi, üretimin sosyalizasyonu, sanayileşme ve kültürel ve bilimsel alanda derin devrimci dönüşümler proletarya diktatörlüğü koşullarında halka ekmek, iş, konut, eğitim, sağlık, toprak ve sosyal güvence, çalışma zamanının kısaltılması (8-saatlik ve hatta 5-saatlik iş günü) güvence altına aldı. Okuma-yazma bilmeme ve işsizliğe son verilirken, bununla eş zamanlı olarak kadınların kurtuluşu mücadelesi yürütüldü.

Bugünkü dünya çapındaki kitlesel sefalet ve sürmekte olan dünya çapındaki kapitalist mali ve ekonomik kriz kaynaklı yapısal kitlesel işsizlik karşısında nasıl bir tezat!

Bu, Stalin önderliğinde insanlık tarihinde devrimci bir köklü değişim ve Hitler-barbarlarına karşı Büyük Anavatan Savunusundaki zafer ve Avrupa’nın faşizmden kurtulması için de temeldi.

Oysa ne iç savaştaki gericilik, ne 14 emperyalist gücün saldırısı, ne de Hitler Almanya’sının istilasıyla sosyalist Sovyetler Birliği’ni alt edemediler. Stalin’in ölümünden sonra sosyalizm 1956 XX. Parti Kongresi’yle revizyonistlerin iktidarı ele geçirmeleri ve Sovyetler Birliği’nde kapitalizmin restorasyonu vasıtasıyla içten tahrip edildi. Sovyetler Birliği’nin 26 Aralık 1991’de çözülmesi esas olarak Kruşçof’tan Gorbaçof’a kadar modern revizyonizmin sorumluluğundadır.

Bunun akabinde 1991’de Sovyetler Birliği’nin çöküşü, tüm dünyadaki gericilerin iddia ettiği ve “tarihin sonu”ndan söz ettikleri gibi sosyalizmin bir yenilgisi değil, bilakis revizyonist bürokratik devlet aygıtının çökmesidir.

Buna karşın bu, anti-Stalinizm ve anti-komünizmin kaynağı olarak kalmaktadır: tarih inkârcısı, iftiracı, isterik, ilkel. Emperyalizm kendi krizlerini, savaşlarını ve barbarlıklarını insan ve doğanın sömürülmesi vasıtasıyla seçeneksiz olarak göstermeye ve insanlığa insana layık bir geleceği tıkamaya çalışmaktadır.

Bugün Ekim Devriminin zaferinin 100. Yıldönümünde şimdiye kadarki deneyimlerin dikkate alınmasıyla sosyalizm için devrimci mücadelenin yeni bir hamlesini başlatmaya kendimizi yükümlü hissediyoruz. Dünyadaki güncel durum, dünya çapındaki derin kapitalist kriz, emperyalistlerin kışkırttığı savaşlar ve anlaşmazlıklar, çevrenin tahrip edilmesi vasıtasıyla insanlığın yaşam temellerinin tehlike altında bulunması insanlığı ulusal ve sosyal kurtuluşa; dünya çapındaki sosyalizm aracılığıyla kurtuluşun daha da ilerletilmesine zorlamaktadır.

ICOR Sosyalist Ekim Devrimini onun evrenselliğine ve güncelliğine lâyık bir şekilde değer verecek ve 100. Yıldönümü vesilesiyle dünya çapında süren emperyalizmin kapitalist mali ve ekonomik krizi ile bağlantısını kurarak uluslararası sınıf mücadelesi eylemi olarak dünya çapında ortak bir kampanya yürütecektir. Sosyalist Ekim Devriminin ruhuna uygun bu ortak kampanya, emperyalist barbarlığa ve insanlığın aydınlık bir geleceği için mücadele içinde uluslararası işçi sınıfına ve dünyanın halklarına yönelmektedir.

ICOR bu kampanya ile bağlantı içinde ICOR’un yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi için Ekim Devriminin Öğretileri hakkında bir seminer düzenleyecektir.

  • Yaşasın Sosyalist Ekim Devrimi!

  • Yaşasın Sosyalizm!

  • ICOR ile İleri!

PDF

Document Actions