Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2015 / Kobanê Yeniden!

Kobanê Yeniden!

by TIKB, 9 Mart 2015 (Turkish version of "Rebuild Kobanê!")
Sevgili yoldaşlar,
Kobane’de yaşanan insanlık dramı dünyanın gözü önünde yaşandı. Gericilere karşı bir adım gerilemeyen muazzam bir direniş sergilendi. Stalingrad’dan sonra belki de bir ilktir bu karşı koyuş; Kürt halkı her açıdan sınırlı güçlerle bu kavgada öne çıktı.
Emekçi insanlık adına düne kadar görev Kobanê’yi savunmaktı. Bugünün görevi ise o yıkılmış kenti yeniden kurmaktır!..
Türkiye’de İnşaat-İş Sendikası’nın başlattığı “Emeğin köprüsü için bir tuğla da sen koy!” kampanyası, bu tarihsel direnişin işçi sınıfı cephesinden sahiplenilmesinin adımlarından biridir. Mütevazı bir adımdır fakat çok değerlidir. Şimdiye kadar Türkiye devrimci hareketinden çeşitli dost örgütlerin Kobanê direnişinde savaşmak için gittiklerini biliyoruz. Fakat ilk kez bir işçi sendikası, üstelik şovenizmle zehirlenmiş Türkiye toplumsal gerçekliğinde böyle cüretkar bir adım atıyor.
Bu kampanyayı yaygınlaştırmak, büyütmek ve duyurmak gerekiyor. İşçi sınıfının farklı ülkelerdeki bölüklerinin katılımını sağlamak gerekiyor. Tıpkı İspanya’da faşizme karşı mücadelede en önde dövüşen “Uluslararası Tugaylar” gibi onu sınıfın burjuvazi ve gericiliğe karşı bayrağı haline getirmek gerekiyor.
Bunu bir kampanya konusu haline getirmek, Kobanê’deki inşaya belli periyotlarla katılacak grupları ICOR bünyesindeki parti ve örgütlerin gündemine sokmak istiyoruz. Özellikle Avrupa yürütmesi bu konuyu ilk toplantısında ele alarak neler yapılabileceğini üye parti ve örgütlerle tartışması yararlı olacaktır.
İnşaat-İş Sendikası’nın çağrı metnini daha önce iletmiştik.
Yanıtınızı bekliyoruz.
Selamlar

Document Actions