Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2018 / Fransa’da 2018 İlkbaharındaki Mücadeleler İle Dayanışmaya Dair ICOR-Kararı

Fransa’da 2018 İlkbaharındaki Mücadeleler İle Dayanışmaya Dair ICOR-Kararı

ICOR, Avrupa Kıtasal Komitesi, (Turkish version of "Solidarity with the struggles in France in spring 2018", 16 Nisan 2018

 

Devrimci Parti ve Örgütlerin Uluslararası Koordinasyonu (ICOR), Macron-Philippe Hükümetinin emek ve insan düşmanı siyasetine karşı mücadele eden Fransa’daki kadın-erkek işçiler, yüksekokul öğrencileri ve diğer emekçileri selamlıyor. Sizlerin grevi, mücadeleleri uluslararası olarak dikkat çekmekte ve desteklenmektedir!

Mücadelenin merkezinde hükümetin demiryolculara yönelttiği saldırıya karşı direniş durmaktadır! Macron hükümeti demiryolcuların grevler ve mücadeleler vererek kazandığı ve birçok kez savunulmuş bulunulan haklarına saldırmaktadır.

Bu hükümet güya Fransa’yı “değiştirecek” ve “modernize edecek”miş!

SNCF-Demiryolu şirketi için öngörülen sözde “reform”un sonuçları korkunç olurdu: İşyerleri imha edilecek veya güvencesiz işyerlerine dönüştürülecek; çalışma ve mücadele koşulları daha da kötüleşecek; çalışan personel bölünecek, sendikalar zayıflatılacaktır. Bu “reform”, daha fazla otomobil trafiğine sevk eden, binlerce kilometre demiryolu hattının kapatılmasını birlikte getiren, çevre için çok olumsuz sonuçlar doğuracak olan bir edim olurdu. Kırsal bölgelerin bir kenara koyuluşu devam ederdi. “Modern Fransa” böyle bir şey mi acaba?

Fransa’da olup bitenler –Avrupa ülkelerinde ve tüm dünyada– her yerde gerçekleşiyor. Kamusal sektörler bütünüyle özelleştiriliyor ve büyük uluslararası holdinglerin pazarları hâline geliyor. Uluslararası tekeller muazzam kârlarını neredeyse her yerde transport dalına, hastanelere, yaşlılar yurtlarına, okullara vs. yatırmaya çalışıyor.

Azami kâr mantığı tüm topluma hükmediyor – işte bu Macron’un dünyasıdır. Ve eğer Macron, Trump ve May ile birlikte Suriye’yi bombardımana tutuyorsa, bu, emperyalist dış politikadan başka bir şey değildir.

Başka ülkelerde de işçiler çalışma ve yaşam koşullarının savunulması ve iyileştirilmesi için, kimi zaman da aynı uluslararası tekellere karşı mücadele ediyorlar.

Deneyimlerimiz şunu gösteriyor: Nüfusun büyük kesimleri tarafından destek gören, sürekliliği sağlanmış ve geniş bir genel grev ile başarılar kazanabiliriz!

 

SNCF için hükümet planları geri çekilsin!

 

Bir zafer tüm diğer işçiler için de bir zafer olurdu. Böyle bir zafer uluslararası alanda büyük bir cesaretlendirme olurdu. ICOR mücadelenizi dünya çapında ilan edip tanıtacak ve dayanışmayı örgütleyecektir.

Uluslararası mali sermayeye karşı uluslararası işçi saldırısı için!

Tüm ülkelerin işçileri birleşin!

Tüm ülkelerin işçileri ve ezilen halklar birleşin!

ICOR çeşitli mücadeleleri duyurup, yaymak ve Avrupa’da koordine etmek için kendisini yükümlü kılar. O daha 2016’da yeni iş yasasına karşı Fransız işçilerinin mücadelesini desteklemişti. ICOR’un 50’nin üzerindeki örgütü birbirlerini parti inşasında karşılıklı desteklemektedirler.

ICOR tüzüğünde şöyle yazıyor: “Dünya kitleleri kapitalist barbarlık içinde batıp gitmek istemiyor! Uluslararası mali sermayenin insanı hor görücü siyaseti, insanlığın gençliğe bir perspektif sunan, sömürüsüz, baskısız, sefaletsiz, çevre tahripsiz ve savaşsız bir topluma devrimci yönelimini tetikliyor.” Bu sosyalizmdir.

 

Yaşasın proleter enternasyonalizmi!

 

PDF olarak indir

Document Actions