Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2018 / Rojava Devrimiyle Dayanışma!

Rojava Devrimiyle Dayanışma!

ICOR 3. Dünya Konferansı’nın Kararı (Turkish version of „Solidarity with the Rojava Revolution“), Kasım 2017

 

Suriye’deki savaş, faşizmin karanlığı ile devrimin aydınlığı arasındaki mücadele tüm gücüyle sürüyor. YPG/YPJ önderliğindeki savaşçılar Suriye’nin Demokratik Güçleri (SDG) İD [İslam Devleti -ÇN]’nin 2013’den beri sözde başkenti olarak sayılan Rakka’yı kurtarmaktadırlar. Devrimin kızları ve oğulları, yaşam için ve İD’nin elinde esir bulunan binlerce insanın kurtuluşu için alnının akıyla mücadele ediyorlar.

İD, her ne kadar Rojava devrimi başlangıçtan beri onun en amansız düşmanı olsa da asla sadece bölgenin sınırlarındaki yerel bir tehlike değildi. İD, kendisinin işgal ettiği alanları kaybettikçe, saldırıları dünya üzerine bir o kadar saçılacaktır. Avrupa’daki saldırıların gösterdiği gibi her ne kadar bu saldırılar kendisinin son nefeslerini sembolize etse de İD’nin saldırıları güncel, küresel bir sorun olarak kalıyor. Bu anlamda bu dünyanın ilerici güçlerinin İD’ye ve onun temsil ettiği gerici, faşist barbarlığa karşı mücadele bir o kadar acildir.

Rojava devrimi, Ortadoğu’nun kaderini değiştirmek için mücadelesini sürdürüyor ve bu yolu sadece kahramanca savaşçılarıyla değil, aynı zamanda kendisinin tüm ideolojisi ve siyasi varlığıyla da aydınlatıyor.

Bölgede savaşın dehşeti sürüp giderken, bölgeler, çeşitli milliyetler ve dini aidiyetlerden halkların yaşamlarını barış içinde bizzat kendilerinin belirleyebileceği demokratik bir ülke için birçok can ve ıstırap pahasına İD çetelerinden kurtarılmaktadır.

Burjuva devletler, İD’ye karşı mücadele bahanesiyle aşırı baskıcı önlemleri, faşizmi ve nefreti kışkırtırken, Rojava devrimi faşizme karşı gerçek mücadele içinde dünya çapında bir yol gösterici olarak kalmayı sürdürüyor.

ICOR Rojava devrimi ile ve onun gerici, faşist barbarlığa karşı ve bu bölge halklarının demokratik bir sisteminin inşası ve savunulması için mücadelesi ile dayanışmasını ifade ediyor. ICOR, tüm antifaşist, antiemperyalist, ilerici, devrimci ve komünist örgüt, parti ve bireyleri uluslararası mücadeleyi ve gerici faşizme karşı dayanışmayı uygulamaya çağırıyor.

 

Yaşasın Rojava Devrimi!

Yaşasın Halkların Kurtuluş Mücadelesi!

 

PDF olarak indir

Document Actions