Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2018 / Venezuela halkının mücadelesi faşizmi durdurdu ve bu, demokratik seçimlerde ifadesini buldu

Venezuela halkının mücadelesi faşizmi durdurdu ve bu, demokratik seçimlerde ifadesini buldu

ICOR 3. Dünya Konferansı’nın Kararı (Turkish version of „The struggle of the Venezuelan people has stopped fascism and expressed that in democratic elections“), Kasım 2017

 

Venezuela halkı ABD emperyalizmi siyasetinin yönelimi vasıtasıyla çok kritik bir durum içinde bulunmaktadır. Bu, tek taraflı bir siyasi, ekonomik ve medyal savaş halini dikte ettirmekte ve Nicolás Maduro hükümetini alaşağı etmek için gaddarca bir uluslararası kampanyayı harekete geçirdi. Bunun başlıca çıkarı, Latin Amerika ve dünyada değişiklikten yana olan hareketleri ve aktörleri demoralize olmalarını sağlama ve dolayısıyla toplumu değiştirici atılımın olası bir yeniden başlamasını engellemektir.

 

Donald Trump’ın savaş yanlısı siyasetinin yardımı, bu siyasetin sağcı yardakçıları ve ulusal asalak burjuvazisiyle birlikte ABD, ekonominin boğulması için, kredi alabilme seviyesinin düşürülmesi vasıtasıyla, bununla gıda maddeleri, tıbbı malzemeler, oto yedek parçaları ve d. y. ulusal gelirin baş kaynağını oluşturan ulusal petrol sanayi için gerekli teslimatların sağlanmasını engelleyen uluslararası banka işlemlerinin bloke edilmesi vasıtasıyla koşullar yarattı.

 

ABD aynı zamanda uluslararası toplulukta askeri bir müdahale için subjektif önkoşulları yaratmak için bir enformasyon yasağı kurdu. O, paramiliter (ordu gibi örgütlenmiş silahlı -ÇN) grupları ve paralı profesyonel askerleri güçlendiriyor; Venezuela’nın önemli kentlerinde protestoların yakıcı noktalarının görünümü altında şiddet ve terörün bir dalgasını ortalığa salıyor. Kamusal kurumlar ateşe verilmekte, elektrik temini sabote edilmekte, hastane ve okullara saldırılmakta, ulaşım yolları bloke edilmekte, gıda ve yakıt maddelerinin nakliyatlarına baskınlar düzenlenmektedir. Onlar, devrimci yönelim ile bağlantı içinde görülen kişilerin linç edilmesi hızlandırılmakta ve birbirleriyle kavga eden akımların genç sempatizanlarının katledilmesine götüren ve bunlar arasında gençlerin canlı bir şekilde yakıldığı şiddet koşullarını teşvik etmektedirler. Bunun içinde faşist bir gelişme kendisini göstermektedir.

 

Bu çerçevede Venezuela halkı şaşırmayan bir şekilde saldırıya karşı durdu ve ifadesini demokratik seçimlerde de bulduğu faşist sağcıların ilerleyişini durdurmayı başardı. Bu halk, kendisinin kazanımlarını savunmak ve Bolivarca devrimi derinleştirmek için kazanılan zamanı kullanmak zorunda olduğunun bilincindedir.

ICOR, kendisinin kendi kaderi üzerinde bizzat kendisi demokratik yolla karar verme hakkı için antifaşist mücadelesiyle dayanışma içindedir. O, her türlü emperyalist saldırıyı veya karışmayı kararlı bir şekilde reddetmektedir.

 

Hayallerden kendisini koparalım ve mücadeleye hazırlanalım!

Hepimiz Venezuelayız!

Bütün ülkelerin proleterleri ve ezilenleri, birleşin!

 

PDF olarak indir

Document Actions