Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2020 / (Turkish) Dünya ekonomi- ve mali krizi, sağlık krizi ve çevre krizi şunu talep ediyor: Çevreyi Kâr Ekonomisinden Kurtarın!

(Turkish) Dünya ekonomi- ve mali krizi, sağlık krizi ve çevre krizi şunu talep ediyor: Çevreyi Kâr Ekonomisinden Kurtarın!

ICOR’un 14 Kasım 2020 Cumartesi günü Küresel Çevre Mücadele Gününe Çağrısı

 

Korona-krizi vasıtasıyla güçlenen derin dünya ekonomik ve mali krizi ve küresel çevre krizi ile bağlantı içinde insanlığın yaşam temellerinin korunması uğruna dünya çapında bir yarış gelişmektedir. Bu Covid-19 pandemisi diğerleriyle birlikte çevre zehirlenmesinin insanlarının en çok sefil konutlarda ve çalışma koşullarında tepe tepe sıkıştırılmış oldukları ve kapitalist sömürünün en az veya hiçbir sağlık koruması olmaksızın yürütüldüğü yerlerde en büyük kurbanları alıyor.

Emperyalistlerin “Korona-pandemisi vasıtasıyla çevre için” bir “soluk alma molası” tüm amaca hizmet eden propagandasına karşın küresel bir çevre felaketine hızlandırılmış geçiş kendisini tüm keskinliğiyle göstermektedir. Büyük orman alanları dünya çapında yanmakta, kutupsal buz kütleleri eriyip çözülmekte, donmuş topraklar erimekte ve yağmur ormanları holdinglerin azami kârları için yükseltilen tempoyla (yakılarak) yerle bir edilmektedir. “Yeryüzünün yeşil akciğerleri”nden biri olarak Amazona-yağmur ormanını 2021 yılı devrilme noktası ve bununla uzun vadede onun kaçınılmaz olarak bir bozkıra dönüşmesi tehdit etmektedir. Atmosferdeki CO2-içeriği 411 ppm ile aynı zamanda toprak ve su ısısı yeni bir zirve değere ulaştı. Bu global ortalama sıcaklık, egemenler Paris İklim Sözleşmesindeki bir “1,5 derece-hedefi” sınırlama bağlayıcı olmayan niyet üzerine daha hâlâ tartışırken, sanayi öncesi zamana oranla daha şimdiden 1,22 derece arttı. Oysa bu daha şimdiden korkunç sonuçları sineye çekiyor ve aslında engellenmesi zorunlu olan imha edici süreçleri harekete geçiriyor. Devasa fırtınalar, su baskınları, çoraklık ve kuraklıklar milyonların varlıklarını darmadağın ediyor ve hayatta kalanları kaçmaya zorluyor. Aşırı maden arama birçok ülkede su, toprak ve havayı zehirliyor.

Uluslararası tekeller, emperyalist hükümetler ve AB gibi emperyalist ittifaklar sahte ekolojik, kâra yönelmiş ve emperyalist bir siyaseti ve lityum hummasını kendisinin tüm sonuçlarıyla birlikte halklar için talep eden “Avrupa Pil İttifakı” gibi görüş manipülasyonunu dayatmakta; uluslararası mali sermaye için milyarlık sübvansiyonlarla kitlelerin aldatılması amaçlı bir “Green Deal” [“Yeşil Anlaşma” -ÇN] hayali kuruyor veya Trump veya Bolsonaro gibi çevreyi korumayı açıktan açığa gerici bir şekilde ellerinin tersiyle itiyorlar. Ne bu ne de yeşil paketlenmiş bağlayıcılığı bulunmayan vaatler çevreyi kurtaramayacak. “Eğer kâr uygunsa, ancak o zaman çevreyi koruruz” temel çizgisiyle insanlık mahvolacaktır!

Kitle mücadeleleri ve kimi ülkelerdeki isyan benzeri gelişmeler ve gençlik içindeki kapitalizm eleştirisi artıyor. Bu kitlelerin daha yüksek açıklığa ve örgütlülüğe ihtiyacı var! Kitlesel işten çıkarmalara, çevrenin tahrik edilişine, açlık krizlerine ve hükümetlerin sağa doğru gelişimine karşı hakeza Fridays-for-Future [Gelecek İçin Cumalar-ÇN]-hareketinin protestoları içinde toplumsal bir alternatif arayışı büyüyor!

Bu tartışma, arayış ve örgütlülüğün anti-komünizmin yoğun bir şekilde yaygınlaştırılmasıyla ezilmesi gerekmektedir. Emperyalistler, eğer kitleler gözlerinin önündeki sosyalizm perspektifiyle dünya çapında birleşirlerse ve uluslararası proletaryanın önderliğinde kendilerinin gelecekleri uğruna mücadeleye girişirlerse, kendilerinin yıkıcı egemenliklerinin alaşağı edileceğini biliyorlar!

Emperyalistler, Korona pandemisine atıfta bulunarak BM’in Glasgow’daki 26. Dünya İklim Konferansını şimdilik bir kereliğine 1.-12 Kasım 20'den Kasım 2021’e ertelediler. Devrimci ve işçi hareketi ve dünya çapındaki mücadeleci çevre hareketinin kendi etkinliklerini ertelemek için hiçbir nedeni yoktur. Zaman daralıyor!

ICOR, planladığı üzere, kendisinin yıllık çevre mücadele gününü, mücadeleci çevre hareketinin geleneksel yıllık Global Action Day [Küresel Eylem Günü-ÇN]’nü,14 Kasım’da gerçekleştirecektir. Bizler gençliği, işçileri ve halk hareketleri ile sosyal hareketlerin çevre koruyucularını ve aktivistlerine sesleniyoruz: Bu günde hep birlikte mücadeleci bir iz bırakalım:

İşyerleri için mücadelede ve kârdan kesilen kapsamlı çevre koruma için mücadelede,

Yenilenebilir enerjilerin gerçekleşmesi için,

İnsan ve doğanın zehirlenmesine, yerkürenin yağmalanmasına ve çöple doldurulmasına karşı,

Orman ve deniz ekolojisinin tahrip edilmesine karşı,

Demokratik hak ve özgürlüklerimiz, dünya çapındaki milyonlarca mültecinin hakları ve korunması için mücadele içinde.

İşyerleri ve doğal çevre uğruna mücadele içindeki her türlü bölünmeye karşı: Çevrenin Kurtarılması için uluslararası olarak aktif bir direniş cephesini birlikte inşa edin! İşçi ve halk hareketi ve çevre hareketi birlikte el ele!

İnsan ile doğa birliğinin kurtuluşu üzerine, toplumsal seçenek olarak gerçek sosyalizm hakkında kitlesel tartışma!

Emperyalist ülkelerin tahrip edici çevre politikasına karşı atılgan mücadele – ancak demokratik devrim ve nihayetinde sosyalizm ve komünizm yaşamsal önemdeki çevre sorununun çözümünü mümkün kılar

ICOR’un 14.11’deki çevre mücadele gününe – dünya çapında- katılın!

ICOR’u ve ona üye örgütleri güçlendirin!


Document Actions