Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

Navigation

You are here: Home / 2021 / İşçi Sınıfı ve Dünya Ezilen Halklarının Uluslararası Mücadele Günü 1 Mayıs 2021! Her yerde işçilerin mücadele ruhunu yükseltelim! Faşizme ve gerici savaşlara karşı uluslararası Anti-Emperyalist Birleşik Cepheyi dünya çapında güçlendirelim!

İşçi Sınıfı ve Dünya Ezilen Halklarının Uluslararası Mücadele Günü 1 Mayıs 2021! Her yerde işçilerin mücadele ruhunu yükseltelim! Faşizme ve gerici savaşlara karşı uluslararası Anti-Emperyalist Birleşik Cepheyi dünya çapında güçlendirelim!

ICOR Rezolusyonu, 22 Nisan 2021

İşçi Sınıfı ve Dünya Ezilen Halklarının Uluslararası Mücadele Günü 1 Mayıs 2021!

Her yerde işçilerin mücadele ruhunu yükseltelim!

Faşizme ve gerici savaşlara karşı uluslararası Anti-Emperyalist Birleşik Cepheyi dünya çapında güçlendirelim! Kriz halindeki kapitalizme karşı sosyalist bir alternatif sunalım!

 

1 Mayıs, tartışmasız olarak işçi sınıfına ve dünyanın ezilen halklarına ait olan bir günüdür. İşçi sınıfı, eğer örgütlenirse ve ulusal kurtuluş ve sosyalizm mücadelesine ikna olursa, insanlığın ve doğanın kapitalist sömürüsüne son verecek güce, çıkara ve kuvvete sahiptir! İşçi sınıfı mücadelesine 150 yıl önce Paris Komünü ile başlamış, 20. yüzyılın sosyalist devrimleriyle sürdürmüş ve mücadelesini zafere kadar sürdürecektir.

1 Mayıs'ta, proleter enternasyonalizmi ruhuyla el ele vererek, gücümüzü kutluyor, gerici baskılar karşısında mücadele etme kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz.

2021 1 Mayıs'ında kutlanacak özel bir kazanım var: Yaklaşık iki yıllık bir hazırlık sürecinin ardından, beş kıtada yaklaşık 500 örgüt tarafından Uluslararası Anti-Emperyalist ve Anti-Faşist Birleşik Cephe ve on uluslararası örgütten oluşan Koordinasyon Danışma Komitesi kuruldu.

Bu yılki 1 Mayıs'ta, uluslararası işçi sınıfı ve ezilen halk kitleleri, dünya ekonomik ve mali krizinin ve Covid-19 salgınının yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıya. Bazı ülkeler salgının üstesinden gelme sürecindedir. Birçok ülke hala üçüncü bir dalganın pençesinde ve giderek daha tehlikeli yeni mutantlar ortaya çıkıyor. Bazı emperyalist ülkeler, hala dünyadaki yoksulların çoğunun ulaşamayacağı aşılara öncelikli olarak erişme olanaklarını kullanıyorlar. Pandemi nedeniyle, buluşmalar gibi belirli politik özgürlüklerden geçici olarak feragat etmek gerekli olmuştur. Ancak egemenler, pandemiyi, emekçilerin demokratik hak ve özgürlüklerini kısıtlamakta ve onlara karşı polis devleti önlemlerini ilerletmek için ne kadar ileri gidebileceklerini test etmek için bahane ettiler. Doğa tahribatı aksamadan devam etti. Pandemi, kapitalizmin sınıf çelişkilerini, sömürüsünü ve baskısını ortaya çıkardı ve şiddetlendirdi. Salgın yönetimindeki farklı uygulamalar, zengin ve fakir ülkeler arasındaki eşitsizliği ortaya çıkardı. Sağlık krizi gelecek için iyiye işaret değil. Dünyanın dört bir yanında sayısız insan işlerini kaybetme, yoksulluk ve varoluşsal güvensizlikle karşı karşıyadır. Bir yandan büyük patronların ve büyük şirketlerin hissedarlarının servetlerinin baş döndürücü bir hızla arttığını görüyoruz. Öte yandan işçilerden fedakarlık talep ediliyor. İşçiler sözde işlerini kurtarmak için maaşlarının bir kısmından, tatillerinden feragat etmek zorunda kalıyorlar. Daha küçük serbest meslek sahipleri iflasa sürükleniyor.

Tüm halkların düşmanı ve günümüzün emperyalist güçler arasındaki başlıca savaş kışkırtıcı olan ABD emperyalizmi, Trump ile birlikte ortadan kalkmadı. Biden kararlıca liderlik iddiasını "ABD geri döndü!" diyerek vurgularken dünya halklarına bir uyarıda bulundu. Bu, pratikte ABD emperyalistlerinin artık daha fazla savaşla politika izleyeceklerinin beyanıdır. Ezilenler mücadele etmeye ve ayakta durmaya cesaret ederlerse, ABD emperyalizmi NATO müttefikleriyle birlikte onlara yönelecek. Dünya ekonomik krizi, farklı ülkeler ve emperyalist güçler arasındaki kalkınma eşitsizliğini ağırlaştırdı. Aralarındaki rekabet yoğunlaşmaya devam ediyor. Böylelikle büyüyen savaş tehdidi, şovenist bir politikayla derinleştiriliyor.

Dünyanın birçok ülkesinde işçi hareketi ve halk kitleleri, krizler karşısında da mücadele edebileceklerini açıkça ortaya koydular. Özellikle dünya devrimcileri emperyalist, anti-komünist terörizmin hedefindeler. Filipin hükümetinin muhalifler arasında ayrım gözetmeksizin "komünist" veya "terörist" olarak etiketleme politikası, Filipinler'deki dostlarımız, düpedüz katliamlarla zulüm görüyor ve katlediliyor.

Yeni güçlü silahımızı, faşizme ve savaşa karşı anti-emperyalist birleşik cepheyi oluşturalım!

İşçi sınıfı hareketinin tarihi boyunca devam eden mücadele ruhundan ilham alıyoruz. Sınıfımızın talepleri ve çıkarları için savaşacağız ve sömüren ve ezenlerden kurtaracağız.

Daha iyi savaşacağız, birleşeceğiz ve kendimizi örgütleyeceğiz. İşçi sınıfı müttefikleri ile, güvencesiz ve enformel sektördeki işçilerle, köylülerle, kadınlarla ve gençlerle, yerli halklarla, sömürgeleştirilen ezilen halklarının kurtuluş mücadeleleriyle birlikte savaşacak. Irkçılığa, kapitalizmin doğayı yok etmesine, demokratik haklar ve özgürlükler için, sağcı gelişmelere ve faşizan hükümetlere karşı büyük mücadeleler veriliyor. Bu hareketler büyük bir anti-emperyalist ve devrimci potansiyele sahiptir.

Güçlü devrimci Marksist-Leninist partiler ile güçlü bir devrimci dünya örgütü ICOR'u inşa etmek, bugün ulusal kurtuluş ve sosyalizm mücadelesinin en önemli sonucudur. Savaşacağız, örgütlerimizi kuracağız, koordinasyon ve işbirliğini güçlendireceğiz ve böylece kendimizi devrimci durumları yaratan hızlı gelişmelere hazırlayacağız.

TÜM ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR BİRLEŞİN!

Mücadele ruhumuzu ve örgütlenme düzeyimizi geliştirelim, mücadele seviyemizi yükseltelim!

ICOR ve anti-emperyalist birleşik cephe için ileri!

Emperyalizme ve faşizme karşı birleşin!

Adil bir barış, özgürlük, halk hakları ve sosyalizm için ileri!

Emperyalist savaş hazırlıklarına karşı aktif direniş! Uluslararası sosyalist devrime doğru ileri!

 

İmzacılar (22 Nisan 2021 itibariyle):

 

    1. UPC – Kamerun Halklar Birliği – Demokrasi İnşası için Ulusal Manifesto

    2. MMLPL - Fas Marksist-Leninist Proleter Hat

    3. CPSA (ML) - Güney Afrika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

    4. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Yurtsever Demokratik Sosyalist Parti), Tunus

    5. MLOA Marksist-Leninist Afganistan Örgütü

    6. CPB Bangladeş Komünist Partisi

    7. CPI (ML) - Hindistan Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Kızıl Yıldız

    8. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran - İran Proleter Partisi

    9. NCP (Mashal) - Nepal Komünist Partisi (Maşal)

    10. PPRF - Nepal Cumhuriyetçi Yurtsever Halklar Cephesi

    11. NDMLP - Yeni-Demokratik Marksist-Leninist Parti, Sri Lanka

    12. CPA / ML - Avustralya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

    13. БКП - Bulgar Komünist Partisi

    14. БРП (к) - Bulgar İşçi Partisi (Komünist)

    15. PR-ByH Partija Rada - Emek Partisi - Bosna Hersek

    16. MLPD -Almanya Marksist Leninist Partisi

    17. UC - FransaKomünist Birli

    18. UPML – Fransa Marksist Leninist Proleter Birliği

    19. KOL - Lüksemburg Komünist Örgütü

    20. RM – Hollanda Kızıl Şafak

    21. UMLP - Portekiz Marksist Leninist Birliği

    22. MLGS – İsviçre Marksist Leninist Grubu

    23. TKP-ML - Türkiye Komünist Partisi - Marksist-Leninist

    24. MLKP - Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan

    25. KSRD – Ukrayna İşçi Sınıf Hareketi Koordinasyon Konseyi

    26. UoC Kıbrıslılar Birliği

    27. PCC-M - Kolombiya Komünist Partisi - Maoist

    28. NPCH (ML) - Haiti Yeni Komünist Partisi (Marksist-Leninist)

    29. PCP (independiente) - Paraguay Komünist Partisi (bağımsız)

    30. BDP – Peru Demokratik Halk Bloku

    31. PPP - Peru Proleter Partisi

    32. PC (ML) - Dominik Cumhuriyeti Komünist Parti (Marksist-Leninist),

    33. PCR-U - Uruguay Devrimci Komünist Partisi

34. PCPCI   Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Proletarian Communist Party of Ivory Coast)

35. PCT   Parti Comuniste du Togo (Communist Party of Togo)

36. BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Bolshevik Party (North Kurdistan-Turkey))

PDF olarak indir

Document Actions