Home
İşçi Sınıfı ve Dünya Ezilen Halklarının Uluslararası Mücadele Günü 1 Mayıs 2021!  Her yerde işçilerin mücadele ruhunu yükseltelim!  Faşizme ve gerici savaşlara karşı uluslararası Anti-Emperyalist Birleşik Cepheyi dünya çapında güçlendirelim!