Home
(Turkish) 1 Mayıs ve 8-9 Mayıs - İşçi Hakları, Barış, Özgürlük ve Sosyalizm için Uluslararası Mücadele Günleri! Tüm Emperyalist Savaşlara ve Dünya Savaşı Tehlikesine Karşı Aktif Direnişe!