فلسطین

ما در کنار روژاوا و فلسطین ایستاده‌ایم

نوشتۀ نیک جی. نشریۀ پیشتاز (Vanguard)، ارگان «حزب کمونیست استرالیا (مارکسیست-لنینیست)», 

(بالا:فرحعدنان الخیر و جراحات ناشی از بمباران ترکیه)

همزمان با جنگ رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه فلسطینیان، رژیم فاشیست ترکیه نیز جنگی را علیه منطقۀ آزادشدۀ روژاوا در شمال شرق سوریه به راه انداخته است.

روژاوا منطقه‌ای‌ست که توسط«یگان‌های مدافع خلق» (YPG)و«یگان‌های مدافع زنان» (YPJ)که عمدتاً سازمان‌های کورد هستند، اما سایر مردم عرب را نیز دربرمی‌گیرند، از دست داعش آزاد شده است.

روژاوا چیزی بیش از یک مکان است:این جنبش همچنین یک جنبش سیاسی است که بر تمرکززدایی، برابری جنسیتی و نیاز به حکومت محلی از طریق دموکراسی مستقیم تأکید دارد. «یگان‌های مدافع زنان» (YPJ)یک گروه مسلح است که به دلیل مخالفت با مردسالاری و مبارزه برای حقوق زنان مورد پذیرش قرار گرفته است.

وجود روژاوا ستم دولت ترکیه بر اقلیت کورد خود را به چالش می‌کشد.

در چند وقت اخیر، ترک‌ها مبارزانYPGوYPJرا با بمب‌افکن‌ها و حملات پهپادی مرگبار هدف قرار داده‌اند.این امر از زمانی که توجه بین‌المللی بر غزه متمرکز شده است تشدید شده است.

در9اکتبر2023،29عضو«واحد مبارزه با مواد مخدر نیروهای امنیت داخلی»روژاوا در حملۀ پهپادهای ترکیه به مقر آن‌ها در شهر«دِریک»کشته شدند.

زیرساخت‌ها و غیرنظامیان نیز هدف قرار گرفتند.

در«تربسپی»تأسیسات گازی«گردَهول»هدف قرار گرفت.در«دِریک»، هواپیماهای جنگی ترکیه میدان نفتی«تَقِل بَقِل»را بمباران کردند. «واصل حسن المحمد»غیرنظامی60ساله در حملۀ ترکیه به تأسیسات گازی«اَودا»در شرق«تربسپی»مجروح شد.

«نادیا محسن العیاش» 10ساله و«علی احمد العیاش» 9ساله در گلوله‌باران ترکیه در«عین عیسی»کشته شدند.

«فرح عدنان الخیر»، زن جوان کوردی که در مزرعه مشغول چیدن پنبه بود بر اثر بمباران ترکیه مجروح شد، و به دلیل شدت جراحات وارده، هر دو پای خود را از دست داد.

در12اکتبر، پلیس ترکیه به تظاهراتی که برای همبستگی با روژاوا در«رحا» (که«اورفا»هم نامیده می‌شود)در جنوب شرقی ترکیه برگزار شد، حمله کرد. 35نفر از جمله اعضای هیئت«حزب چپ سبز»، اعضای«شورای جوانان رحا»و15دوست انترناسیونالیست آن‌ها بازداشت شدند.

«حزب چپ سبز»اعلام کرد: «ما در برابر سیاست‌های ظالمانه سر فرود نمی‌آوریم.ما به دفاع از روژاوا ادامه خواهیم داد.»

رئیس جمهور ترکیه، اردوغان، نقض حقوق بشر در غزه را به درستی محکوم می‌کند، اما در عین حال، دست به نسل کشی کوردها می‌زند و باعث کشته شدن کودکان در روژاوا می‌شود.

ما در کنار فلسطین ایستاده‌ایم.

ما در کنار روژاوا ایستاده‌ایم.