Bildirgesi

Peru Halkının Mücadelesiyle Dayanışma

ICOR, 

Aralık ayından bu yana Peru'daki köylülerin, yerli halkların, işçilerin, kadınların ve gençlerin olağanüstü katılımıyla ülkenin büyük bir bölümünü kapsayan ve kıtayı sarsan büyük militan eylemleri selamlıyoruz.

Bu kitlesel mücadeleler toprakları için mücadele eden köylüler, demokratik haklar için mücadele eden madenciler de dahil olmak üzere işçi sınıfı tarafından yürütülüyor. Zanaatkârlar, sağlık personelleri, mühendisler ve öğrenciler de yine mücadeleye katılıyor.

Diğer ülkelerin yanı sıra ABD, Rusya, Çin ve Hindistan'dan gelen yabancı sermayenin ülkeyi sürüklediği derin ekonomik kriz gelişen mücadelelerin arka planını oluşturuyor.

Seçilmiş başkan Pedro Castillo'nun hükümet kurmasına fiilen izin vermeyen ve sonunda onu görevden alıp hapse atan Ulusal Kongre'nin politikasını kan ve ateşle uygulayan Dina Boularte hükümetinin şiddetli baskısına rağmen genel grev ve onlarca barikat devam ediyor ve her geçen gün büyüyor.

Kongre ırkçılığın, yolsuzluğun ve büyük burjuvazi ile emperyalizmin çıkarlarının savunulmasını sağlayan sağcıların, faşizmin ve Fujimorizmin oluşturduğu çoğunluğun kontrolü altındadır.

Sokaklarda ve caddelerdeki 60 ölü ve 700'den fazla yaralı ve eylemlerin devamlılığı, Peru'nun sıradan insanlarının ve işçilerinin bir kez daha sömürüye, açlığa, teslimiyete ve ayrımcılığa karşı ayaklandığı ulusal bir siyasi krizi ve derin bir sosyal krizi yansıtmaktadır.

Eylemleri destekleyen kitle örgütleri ve sol örgütler baskının derhal durdurulmasını, Dina Boularte'nin istifasını, gerici Kongre'nin feshedilmesini, 2023'te ulusal seçim çağrısı yapılmasını, yeni bir anayasa için Kurucu Meclis'in toplanmasını ve seçilmiş başkan Pedro Castillo'nun derhal serbest bırakılmasını talep ettikleri asgari bir program ortaya koymuştur. Bu program özgürlük ve demokrasiyi savunan tüm güçler tarafından desteklenmelidir.

Demokratik bir halk ayaklanmasına hazırlanmak için Peru'daki kitleler oportünist etkilerle baş etmeli ve burjuva liderlerin reformist manevralarının etkisinden sakınmalıdırlar.

Uluslararası işçi sınıfını ve dünya ezilen halklarını, onların sendikalarını, toplumsal ve siyasi örgütlerini Peru halkının haklı ve kahramanca mücadelesiyle en büyük dayanışmayı göstermeye çağırıyoruz.

Peru'da güçlü, devrimci ve marksist-leninist partilerin inşasını destekleyin!

Faşizme ve antikomünizme karşı - özgürlük ve gerçek sosyalizm için!

Signatories (as of 7 February 2023, further signatories possible):

 1. PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Proletarian Communist Party of Ivory Coast)

 2. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour l’Instauration de la Démocratie (Union of Populations of Cameroon - National Manifesto for the Establishment of Democracy)

 3. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line

 4. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist)

 5. PCT Parti Comuniste du Togo (Communist Party of Togo)

 6. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Patriotic Democratic Socialist Party), Tunisia

 7. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan

 8. SPB Socialist Party of Bangladesh

 9. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal)

 10. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal

 11. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party, Sri Lanka

 12. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist)

 13. БКП Българска Комунистическа Партия (Bulgarian Communist Party)

 14. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Marxist-Leninist Party of Germany)

 15. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Marxist-Leninist Proletarian Union), France

 16. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Communist Organization of Luxemburg)

 17. RM Rode Morgen (Red Dawn), Netherlands

 18. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa (Portuguese Marxist-Leninist Union)

 19. RMP Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Russian Maoist Party)

 20. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Marxist-Leninist Group of Switzerland)

 21. TKP-ML Türkiye Komünist Partisi – Marksist-Leninist (Communist Party of Turkey – Marxist-Leninist)

 22. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Marxist Leninist Communist Party Turkey / Kurdistan)

 23. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Coordination Council of the Workers Class Movement), Ukraine

 24. UoC Union of Cypriots, Cyprus

 25. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Communist Party of Colombia - Maoist)

 26. BDP Bloque Democratico Popular (Popular Democratic Bloc), Peru

 27. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Communist Party (Marxist-Leninist)), Dominican Republic

 28. PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Revolutionary Communist Party of Uruguay)

Sonraki imzacılar:

PR-ByH Partija Rada - ByH (Party of Labor - Bosnia and Herzegovina)

PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Paraguayan Communist Party (independent))

PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú (Marxist-Leninist Party of Peru)