Duyuru

Sosyalizmde Kadınların Kurtuluşu İçin!

ICOR, 

Bu yılki Uluslararası Kadınlar Mücadele Günü'nde, dünyanın dört bir yanında kadınlar yaşamın her alanında zorluklarla yüz yüze gelmeye devam ediyor. Kadınlar, emperyalist dünya sisteminin tüm insanlık için her zamankinden daha büyük tehditler oluşturan çoklu krizleri; emperyalist güçlerin daha büyük savaşlara ve yıkımlara girişmesindeki ciddi yükseliş; gençleri geleceklerinden mahrum bırakan doğa tahribatı; insanlığın büyük bölümünün kaderi olarak ilan edilen sefalet; Ukrayna üzerindeki emperyalist savaşla birlikte müdahil güçlerin emperyalist savaş çığırtkanlıklarını insanlık dışı bir şekilde, nükleer bir 3. Dünya Savaşı tehlikesine doğru tırmandırmaları ile yüzleşiyor.

Dünyanın dört bir yanındaki militan kadın hareketleri bu meydan okumalar karşısında görevlerini üstlenmeye başladı; kadınlar mücadele ediyor ve toplumun bütününü giderek daha fazla etkileyen bir hale geliyor. Geçtiğimiz yıl İran'da molla diktatörlüğüne karşı halk ayaklanmasındaki kadınların özel rolü, Afganistan'da Taliban yönetimine ve Hindistan'da RSS'nin neo-faşist Hindu milliyetçiliğine karşı kadınların aktif direnişi parlak örnekler haline geldi. Kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine karşı, lgbtqa gibi cinsel yönelimlerden kaynaklanan baskılara karşı, kendi bedenleri ve yaşamları üzerinde karar verme hakkı için, daha yüksek ve eşit ücretler, daha iyi çalışma koşulları için, dünya çapında yükselen enflasyona karşı ve daha nice taleplerle büyüyen militan kadın hareketleri kendini var ediyor. Büyük Britanya'da pek çok sektörde, Asya'da tekstil sektöründe ve çay tarlalarında çalışan kadın işçilerin grevleri de uluslararası kadın hareketinin omurgasının önemli bir parçasını oluşturuyor.

Rusya'daki kadınlar, en zor koşullar altında, hükümetin işgal savaşı ve savaş kışkırtıcılığına karşı, askere alma merkezlerinde olduğu gibi, direniş görüntüleri veriyor. Filistinli kadınların Siyonist baskı ve zulme karşı kahramanca mücadelesi ve direnişi, dünyadaki tüm kadınlar için bir referans noktası ve ders olmaya devam ediyor. Kürdistan'daki kadınların mücadeleleri, özellikle Rojava'daki kadınların faşist Türk devletinin saldırılarına karşı direnişi, dünya çapındaki militan kadın hareketleri için önemli bir ilham kaynağı. Birçok ülkede kadınlar, Clara Zetkin'in ruhuyla katil emperyalist savaşlara karşı mücadele ediyor ve kendileri de kurtuluş savaşlarına katılıyor.

2022'de Tunus'ta düzenlenen 3. Dünya Kadın Konferansı, uluslararası militan kadın hareketini bir araya getirmiş ve gerekli ideolojik-politik tartışma ve emperyalist dünya sistemindeki ortak düşmanın netleştirilmesi için önemli bir forum sağlamıştır.

Militan kadınlar, kadın özgürlüğünün sistematik olarak şu ya da bu biçimde baskıcı aile ve devlet sistemiyle, burjuva toplumsal düzeninin sınırlarıyla karşı karşıya geldiği gerçeğiyle her geçen gün daha fazla yüzleştiklerini görüyorlar. Kendisini kadınların ve tüm insanlığın kurtuluşuna adamış olan ICOR, üye örgütleriyle kadınların mücadelelerini desteklemekte, kadınların kurtuluşunun devrimci çözümünden yana tavır almakta ve örgütlerinde devrimci kadınların rolünü teşvik etmektedir. 26 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirdiği 1. Kadın Konferansı ile bu duruşunu bir kez daha canlı bir şekilde ifade etmiş ve ICOR'un kadın dostlarını da kazanarak önemli bir mesaj vermiştir. ICOR bir kadın koordinasyonu yapısı oluşturarak kendisini bu göreve daha da etkin bir şekilde adamak istemektedir; çünkü sınıf mücadelesinin, sömürüye, baskıya, emperyalist egemenliğe ve savaşlara karşı kurtuluş mücadelelerinin ayrılmaz bir parçası olarak kadın kurtuluş mücadelesi, her zamankinden daha fazla net devrimci perspektifler ve çözüm yaklaşımları gerektirmektedir.

Bu nedenle ICOR olarak tüm ICOR partilerini, tüm devrimcileri kadınlar ve kız çocukları arasında daha yoğun çalışmaya ve onları kendi kurtuluşları için mücadeleye teşvik etmeye çağırıyoruz. Dünyadaki tüm kadınları ve kız çocuklarını devrimci mücadeleye katılmaya, ICOR üyesi örgütlerin saflarına katılmaya, toplumsal cinsiyet şiddetine, baskıya ve eşitsizliğe karşı, toplumsal kurtuluş için ön saflarda mücadele etmeye çağırıyoruz!

Bu yıl, uluslararası Birleşik Cephe ve onun Eylül ayındaki ilk dünya kongresi ile Eylül başında Almanya'da yapılacak Uluslararası Madenciler Konferansı için kadın örgütlerinin kazanılması özellikle önemlidir. Bu, uluslararası işçi ve kadın hareketleri arasındaki dayanışmayı güçlendirecektir.

Kadınların kurtuluşu için; sosyalizm ve komünizm için!

- 8 Mart'ı kadınların ve tüm insanlığın kurtuluşu için dünya çapında bir mücadele günü haline getirelim!

- Dünyanın her yerinde özgürlük, barış ve adalet için mücadele eden kadınlarla uluslararası dayanışmayı güçlendirelim!

- Kadınlara yönelik her türlü baskı, ayrımcılık ya da aşağılamaya karşı bilinç yükseltme çalışmaları yapalım ve özellikle kadınları devrimci mücadelelerde teşvik edip güçlendirelim!

 

 

İlk imzacılar - ICOR partilerinin kadınları ve onlara bağlı kadın kitle örgütleri:

- Avustralya: Lindy L., Avustralya Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Başkan Yardımcısı.

- Bangladeş: Shampa Basu. Sosyalist kadın forumu başkanı, merkez komite; Dilruba Nury, Sosyalist kadın forumu genel sekreteri; Manisha Chakraborty, Sosyalist kadın forumu örgütleme sekreteri.

Almanya: Gabi Fechtner

Hindistan: Yoldaş Pramilla, AIRWO – Tüm Hindistan Devrimci Kadınlar Örgütü

Portekiz: Ana Vomhof, Portekiz Marksist-Leninist Birliği (UMLP) militan kadınları

- Kuzey ve Doğu Suriye: Fadya Sido, sözcü, Devrimci Komünist Kadın (JKŞ); Halkların Birlik ve Dayanışma Ofisi (SYPG), Rojava.

Güney Afrika: Gloria Mgaju, Abanqobi Women Together.

Tunus: Amira Dallech, PPDS; Marwa Nejk, PPDS Avrupa; Amani Abid, Kifah; Torkia Chaibi, Topraksız ve Kırsaldaki Kadın Milyonlar; Iman Kahlaoui Kifah; Latifa Taamalah Kadın Komitesi PPDS, Kifah, Topraksız ve Kırsaldaki Kadın Milyonlar.

- Ukraine: Alina ve Emek Hareketi Koordinasyon Konseyi'nden (KSRD) kadınlar

Uruguay: Uruguay Devrimci Komünist Parti (PCR-U) Kadın Cephesi