Almanya/Thuringia

Birleşik Cephe 1. Dünya Kongresi

United Front, 

Faşizme, savaşa ve çevresel yıkıma karşı uluslararası anti-emperyalist birleşik cephenin 05.09. - 06.09.23 tarihleri arasında Thüringen / Almanya'da gerçekleşen 1. Dünya Kongresi'ne ilişkin video raporu. Daha fazla bilgi için: www.united-front.info

Birleşik Cephe 1. Dünya Kongresi

Türkçe sutitles