ICOR Açıklaması:

Filistin halkına yönelik barbarca devlet terörünü ve savaşı durdurun! Filistin kurtuluş mücadelesiyle dünya çapında dayanışma! Gazze'ye yönelik yıkıcı bombardımanı durdurun!

ICOR, 

Sevgili yoldaşlar, 2024 yılının başında artık Filistin'le ilgili bir ICOR deklarasyonu yayınlayabiliriz. Bu, kesinlikle devam ettirilmesi gereken çok yapıcı ve temel bir tartışma sürecinin sonucudur. Tüm yorumlar ve iyileştirme önerileri için çok teşekkürler! Gerekli 32 onaydan 26'sına ulaştık ki bu, önceki tüm taslaklar arasında en yüksek onay seviyesidir. Ancak bu hala bir karar için yeterli değil, bu nedenle aşamalı yayınlama kararlarımız doğrultusunda, başlangıçta bir karar yerine bir bildiri olarak yayınlıyorum. Eminim ki başka onaylar da eklenecek ve sonuçta bir karar haline gelecektir. Bu yeni yıl için iyi bir başlangıç noktasıdır. İsrail'in barbarca savaşları dayanışmamızı ve hatta dayanışmamızı arttırmamızı gerektirmeye devam edecek. Şimdiden parlak bir küresel Nakba Eylem Günü ve diğer eşgüdümlü faaliyetler için çalışıyor olmalıyız. Ne yazık ki çok azınız pratikte ne yaptığınızı rapor ediyorsunuz. ICOR web sitesi de bunun için var! "Lenin'in öğretileri yaşıyor!" sloganı altında 2024 yılında iyi bir işbirliği için sıcak ve devrimci selamlar. Monika Gärtner-Engel Ana Koordinatör

Sevgili yoldaşlar, 2024 yılının başında artık Filistin'le ilgili bir ICOR deklarasyonu yayınlayabiliriz. Bu, kesinlikle devam ettirilmesi gereken çok yapıcı ve temel bir tartışma sürecinin sonucudur. Tüm yorumlar ve iyileştirmeönerileri için çok teşekkürler! Gerekli 32 onaydan 26'sına ulaştık ki bu,önceki tüm taslaklar arasında en yüksek onay seviyesidir. Ancak bu hala bir karar için yeterli değil, bu nedenle aşamalı yayınlama kararlarımız doğrultusunda, başlangıçta bir karar yerine bir bildiri olarak yayınlıyorum. Eminim ki başka onaylar da eklenecek ve sonuçta bir karar haline gelecektir. Bu yeni yıl için iyi bir başlangıç noktasıdır. İsrail'in barbarca savaşları dayanışmamızı ve hatta dayanışmamızı arttırmamızı gerektirmeye devam edecek. Şimdiden parlak bir küresel Nakba Eylem Günüve diğer eşgüdümlü faaliyetler için çalışıyor olmalıyız. Ne yazık ki çok azınız pratikte ne yaptığınızı rapor ediyorsunuz. ICOR web sitesi de bunun için var! "Lenin'in öğretileri yaşıyor!" sloganı altında 2024 yılında iyi bir işbirliği için sıcak ve devrimci selamlar. Monika Gärtner-Engel Ana Koordinatör

ICOR, Siyonist-faşist İsrail Netanyahu hükümeti tarafından sıkıyönetim ilan edilmesini, acımasız bombardımanı, Gazze Şeridi'nin tamamen abluka altına alınmasını ve kara birliklerinin konuşlandırılmasını şiddetle ve nefretle kınamaktadır.

Siyonist İsrail devleti, Batı Şeria'dan Lübnan'a kadar Gazze Şeridi'ndeki Filistinli nüfusun katliamını hızlandırmak ve uluslararası hukuku ihlal ederek on yıllardır süren sömürgeci işgalini genişletmek için olağanüstü hal ve savaş ilan ederek sınırsız bir acımasızlığa yöneldi.

İsrail'in kara saldırısıyla birlikte Gazze savaşı yeni bir savaş suçu seviyesine ulaşmıştır. Aralık 2023 sonu itibariyle, üçte ikisi çocuk ve kadın olmak üzere 25.137 kişi İsrail bombaları ve mermileriyle hayatını kaybetmiş, 7.000 kişi kaybolmuş ve 55.000 kişi yaralanmış, 1,5 milyon kişi ise evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. İsrail'in Siyonist saldırganlığı masum sivillere yönelik bir soykırıma dönüşmektedir. Bu kanlı savaşa derhal son verilmelidir!

Son yıllarda veözellikle de burjuva "muhalif" politikacılardan temelde farklı olmayan Netanyahu hükümetiyle birlikte, yerleşim politikası Filistin halkının topraklarını elinden almakta, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ve yaşam hakkını ayaklar altına almakta ve Siyonist ideolojiyle ırkçı, insanlık karşıtı bir egemenlik sanrısını yaymaktadır.

Bunların hiçbiri, başta Amerikan emperyalizmi olmak üzere diğer emperyalist hükümetlerin ve aynı zamanda emperyalist AB'nin ekonomik, askeri ve siyasi anlamda desteği ve suç ortaklığı olmadan mümkün olamazdı!

Buna karşı dünya çapında kararlı bir direniş gereklidir!

Hamas'ın diğer güçlerle ittifak halinde gerçekleştirdiği eylemler, İsrail hükümeti tarafından tüm bölgeye yayılabilecek bir savaşı başlatmak için bahane olarak kullanılmaktadır.

Proleter enternasyonalizmi, işçi sınıfının ve tüm dünyadaki anti-emperyalist güçlerin kurtuluş ve sosyalizm mücadelesinde birleşmesini talep etmektedir.

İslamcı güçlerin siyasi ve ideolojik alternatiflerine yönelik eleştirilerimize rağmen Filistin direnişini temelde destekliyoruz.

ABD, AB ve tüm emperyalist güçlerin İsrail'e verdiği sınırsız desteği ve çatışmaya yönelik her türlü emperyalist müdahaleyi kınıyoruz.

ICOR içindeki tartışmalı pozisyonlar son aylarda yoğun bir şekilde tartışılmış, ana sayfada açıkça yayınlanmış ve ICOR'aözgü proleter tartışma kültürü içinde daha fazla açıklığa kavuşturulmayı gerektirmiştir. Tüm devrimcileri ve kurtuluş savaşçılarını bu tartışmaya davet ediyoruz!

Netanyahu hükümetinin devlet terörünü kararlılıkla protesto edin!

Filistin halkının kurtuluş mücadelesiyle dayanışma!

İşgale ve baskıya karşı direnme haklarını aktif bir şekilde savunalım!

Tüm demokratik siyasi tutsaklara özgürlük!

Emperyalist devletlerin ilerici Filistin dayanışmasına yönelik baskılarına karşı mücadele edelim!

Demokrasi, özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde yaşasın proleter enternasyonalizmi!