Filistin

Irkçı, Soykırımcı, Sömürgeci İsrail’e Karşı Cüretli 7 Ekim Hamlesini Selamlıyoruz! Özgürlük, Onur Ve Adalet İçin Filistin Halkıyla Omuz Omuza!

MLKP Merkez Komitesi, 

7 Ekim sabahı Filistinli yurtseverlerin giriştiği kitlesel feda eylemi hamlesi, ırkçı, soykırımcı, sömürgeci savaş makinasına, onun silahlı ve silahsız faşist yüksek bürokrasisine çok ağır bir politik, moral ve ideolojik darbe indirdi. Filistin halkının iradesini mezara gömdüklerini, onu bir mülteci topluluğuna dönüştürdüklerini, Filistin Arap ulusal onurunu savunamaz hale getirdiklerini; İsrail devletinin fiziki ve elektronik duvarlarının aşılamaz olduğunu ilan edenler etkisi on yıllara yayılacak bir kabusun pençesine düştüler.

Faşist, ırkçı, sömürgeci siyonistlerin yönetimindeki İsrail adlı savaş makinası Yahudilerin utancıdır. İsrail devleti, Müslüman ve Hristiyan Filistin Arap halkına karşı 80 yıldır işlediği ağır insanlık suçları ve dünyadaki işçi-emekçi düşmanı faşist, işkenceci rejimlere verdiği destekle Yahudilerin alnında kara bir lekedir. Halkların azgın düşmanı Rus Çarlığından ırkçı, faşist, soykırımcı Hitler rejimine değin 20. yüzyılda dünyanın dört köşesinde Yahudi katliamları, soykırımları yapanlarla, bugünkü İsrail devleti ve onu yöneten Netenyahu’lar, Gallant’lar, Halevi’ler aynı soydandır. Aynı zihniyete, aynı ideolojiye sahip insanlık düşmanlarıdır.

Filistin halkının, faşist savaş makinasına, soykırımcı saldırılara ve sömürgeciliğe karşı yürüttüğü politik askeri mücadele meşrudur, haklıdır, ahlakidir. Hiçbir demagoji bu gerçeği karartamaz. MLKP Filistin halkıyla ve 7 Ekim hamlesiyle omuz omuzadır. Filistin direniş siperleri ve hücum mevzileri tüm ön Asya ve Ortadoğu halklarının direniş siperleri ve hücum mevzileridir.

Bin çiçekli Ortadoğu bahçesinin Arap, Kürt, Acem, Keldani, Asuri, Süryani, Ermeni, Çerkes, Türkmen halklarını, Müslüman, Hristiyan, Musevi, Ezidi inancından işçileri, kadınları, gençleri, kent ve kır emekçilerini, bilim insanlarını, aydın ve sanatçıları Filistin halkını desteklemeye; İsrail ve ABD merkezli Ortadoğu halklarına düşman ittifaklara ve güçlere karşı, Filistin’in kurtuluşu için, özgür Ortadoğu ve Demokratik Ortadoğu Federasyonu için dayanışmayı, birleşik mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

Tüm kıtalardan işçileri ve ezilenleri İsrail’in faşist, sömürgeci, soykırımcı saldırılarının koşulsuz durdurulması; Filistin Arap ulusunun kendi kaderini tayin hakkı, İsrail zindanlarındaki tüm politik tutsakların derhal serbest bırakılması ve sürgündeki milyonlarca Filistinlinin geri dönüş hakkının şartsız uygulanması için sokaklara çıkmaya, mücadeleyi tüm dünyaya yaymaya davet ediyoruz.

Yaşasın Filistin ve Kürdistan Halklarının Özgürlük Mücadelesi!

Yaşasın Özgür Filistin ve Özgür, Birleşik Kürdistan!